Taxatierapport

Gegarandeerde acceptatie taxatierapport door de geldverstrekker. Mundial Makelaardij garandeert u dat het taxatierapport door de geldverstrekker wordt geaccepteerd. In het uitzonderlijke geval dat een geldverstrekker een taxatierapport, uitgebracht door een met Mundial Makelaardij samenwerkend beëdigd taxateur niet accepteert, zal op kosten van Mundial Makelaardij een hertaxatie worden uitgevoerd, welke zal voldoen aan de door de geldverstrekker nader gestelde eisen. Het spreekt voor zich dat Mundial Makelaardij alleen dan tot hertaxatie zal overgaan als zij in het bezit is van een schriftelijke afwijzingsmotivatie van de desbetreffende geldverstrekker. Het rapport wordt opgemaakt naar het model woonruimte financiering november 2002 en in drievoud origineel en ingebonden aangeleverd; voorzien van de kadastrale legger en kaart en waar nodig toegevoegd met diverse bijlagen zoals onder andere een bouwkundige rapportage, bouwtekeningen, milieurapportages en bestemmingsplannen.  Taxatieopdrachten worden snel en deskundig uitgevoerd. Mundial Makelaardij draagt er zorg voor dat u het taxatierapport binnen 4 werkdagen na opname van de taxatie in huis heeft. U mag Mundial Makelaardij aan deze termijn houden. U ontvangt van ons een factuur voor de taxatiekosten. Daarbij geldt de mogelijkheid om te kiezen tussen betaling binnen 14 dagen of een uitgestelde betaling. Bij een uitgestelde betaling hoeft de factuur pas tijdens passage van de hypotheek bij de notaris te worden betaald. De uitgestelde betaling geldt tot maximaal 5 maanden na taxatiedatum.

Neem contact met ons op.

- Kopen
- Taxatierapport