Alarm-nummer
Noodsituatie? Bel een Alarmcentrale!

Neem bij een noodsituatie zoals een ziekenhuisopname in het buitenland, direct telefonisch contact op met de Alarmcentrale van uw reisverzekeraar.

Voor hulp bij pech, ongeval en ziekte in het buitenland, dag en nacht bereikbaar:

Europeesche Verzekeringen: + 31 (0)20 651 57 77

Unigarant: ANWB Alarmcentrale: + 31 (0)70 314 14 14- Korte uitleg voorwaarden

- Folders
- Polisvoorwaarden
- Schade formulieren

- Alarm-nummer