Mundial Assurantiën is een full-service dienstverlener, die u het werk én de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van onder andere een evenwichtig verzekeringspakket en het sluiten van een hypotheek op maat. Het zoeken naar de juiste financieringsvorm, de opbouw van een goed pensioen, belastingaangifte(n) en bemiddeling bij aan- en/of verkoop van onroerend goed.

Wij bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen u en verscheidene financiële instellingen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit en kennis van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen goed te behartigen. Wij werken conform de voorwaarden zoals vastgelegd in de dienstenwijzer.

Vanzelfsprekend zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Mundial Assurantiën is financieel geheel onafhankelijk, d.w.z. geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft een financieel belang in ons bedrijf.