Europees schadeformulier

Schadeformulier invullen

Je vult samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees schadeformulier in.
Het schadeformulier bestaat uit 14 vragen:

 • Vul de datum en het tijdstip van de aanrijding in.
 • Geef aan waar de aanrijding heeft plaatsgevonden (land, plaats en straat)
 • Vul in of er gewonden zijn. Licht gewonden worden ook meegerekend.
 • Vink aan of er materiële schade is aan andere voertuigen dan jouw auto en
  die van de tegenpartij. En of er materiële schade is aan andere objecten dan
  voertuigen.
 • Geef aan of er getuigen waren, zoals je passagiers. Vul van deze personen de
  naam, het adres en telefoonnummer in.
 • Vul hier je NAW-gegevens in (kies voor voertuig A of B).
 • Geef het merk en type, kenteken en het land van registratie van je auto aan.
  Heb je een aanhangwagen? Dan moet je hiervan ook het kenteken en land
  van registratie invullen.
 • Vul de gegevens van je autoverzekeraar en verzekering in. Je hebt hier je
  groene kaart bij nodig, want hierop staat het polisnummer, nummer van de
  groene kaart en de datum tot wanneer de groene kaart geldig.
 • Vul je persoonlijke gegevens in, je rijbewijsnummer en de datum van uitgifte.
 • Teken met een pijl de plaats waar je auto het eerst werd geraakt.
 • Omschrijf hier de zichtbare schade (maak ook foto’s).
 • Kruis hier de vakjes aan die op jou van toepassing zijn. Het is beter om een
  hokje dat ‘ongeveer’ van toepassing is, niet aan te kruisen. Dit kan in de
  eventuele schuldvraagdiscussie tegen je werken. Vergeet niet om het aantal
  aangekruiste vakjes te tellen.
 • Teken zo goed mogelijk de situatie na zoals deze heeft plaatsgevonden. Een
  paar punten waar je op moet letten:

  • Teken hoe en waar de betrokken auto’s elkaar voor het eerst hebben
   geraakt.
  • Geef met een pijl aan welke kant de auto’s op reden
  • Geef aan waar de kant van de weg is en de positie van de auto’s ten
   opzichte van de kant van de weg.
  • Geef aan waar de schade zit.

Een paar tips

 1. Heb je samen de voorkant van het Europees schadeformulier ingevuld,
  controleer alles dan nog een keer. Zet je handtekening niet als je het niet eens
  bent met wat de tegenpartij heeft aangegeven bij vraag 12 en 13
  (situatieschets).
 2. Zorg ervoor dat de tegenpartij alle verzekeringsgegevens goed heeft
  opgeschreven.
 3. Is de tegenpartij niet verzekerd? Dan kunt je terecht bij het Waarborgfonds.
 4. De achterkant van het schadeformulier kun je rustig thuis invullen.