Lijfrente

Wat is lijfrente?

Een lijfrente is een verzekering of bankspaarproduct waarmee u een aanvullend inkomen kunt opbouwen. Dat leidt tot een uitkering die iemand periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, ontvangt als aanvulling op de AOW of het pensioen.

Waarom een lijfrente?

U betaalt voor deze verzekering een bepaalde periode premie, of stort eenmalig geld op een rekening. Aan het einde van de looptijd van de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening koopt u met het dan beschikbare bedrag een lijfrente-uitkering aan (of u stelt de uitkering uit). Deze uitkering kan dienen als aanvulling op uw inkomen; bijvoorbeeld uw AOW-uitkering of het pensioen van uw werkgever. U kunt onder voorwaarden de uitkering ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. Een lijfrentepolis kunt u beschouwen als een pensioenregeling die u zelf regelt.

Hoe werkt de lijfrente-uitkering?

Als de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening tot uitkering komt, vaak op of rond de pensioenleeftijd, dan kunt u met dit bedrag een periodieke uitkering aankopen: een direct ingaande lijfrente. Er wordt dan periodiek een bedrag op uw rekening gestort als aanvulling op uw inkomen. Een direct ingaande lijfrente hoeft u niet per se af te sluiten bij dezelfde aanbieder waar u het vermogen heeft opgebouwd. U kunt kiezen voor de partij die de hoogste uitkering biedt. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering uit te stellen, bijvoorbeeld omdat u het geld op dat moment (nog) niet nodig heeft.